Us informem que ja disposem de la loteria de nadal.
Podeu passar per les oficines de club a comprar les paperetes.

Molta sort !!

20918