Alguns socis i sòcies del nostre Club disposen de blogs personals i/o pàgines web. Aquí podreu trobar els de tots aquells que ens permetin fer-ne difusió.