Per a la temporada 2017/2018 es fixen els següents preus de les classes d’escacs organitzades pel club:

Classes infantils

 Socis Mensual Trimestral
Nivell inicial 7,00 € 21,00 €
Nivell mitjà 8,00 € 24,00 €
Nivell avançat 9,00 € 27,00 €

En el cas de dos o més germans, s’aplicarà un descompte de 0,50 € mensuals per cada germà o germana.

Classes adults a càrrec de Mestre Internacional o FIDE

Socis Una classe
Mensual
Sèniors 2,50 € 8,00 €
Majors de 65 anys 2,00 € 6,50 €
No Socis Una classe
Mensual
Sèniors 4,00 € 12,50 €
Majors de 65 anys 3,00 € 9,50 €

Horaris:

 • Nivell inicial:
  Dilluns, de 18:15 a 19:30
  Divendres, de 18:15 a 19:30
 • Nivell mitjà:
  Dilluns, de 18:15 a 19:30
  Dijous, de 18:15 a 19:30
 • Nivell avançat:
  Dijous, de 18:15 a 19:30
 • Sèniors:
  Dijous, de 20:00 a 21:30

Pagament:

El pagament s’efectua, en el cas de les classes infantils, per rebuts trimestrals durant el primer mes del trimestre corresponent. En cas d’incorporació durant un dels trimestres es faria el preu proporcional corresponent.

Podeu ingressar les vostres quotes en metàl·lic a les oficines del Club, o bé realitzar una transferència bancària als següents comptes, indicant el vostre nom i cognoms:

 • Banc Sabadell: ES98 0081 1726 4400 0604 0417
 • PayPal: peondoblado@gmail.com