Per a la temporada 2019/2020 es fixen els següents preus de les classes d’escacs organitzades pel club:

Classes infantils

 Socis Mensual Trimestral
Nivell inicial 12,00 € 36,00 €
Nivell mitjà 12,00 € 36,00 €
Nivell avançat 12,00 € 36,00 €

Quan un alumne desitgi venir dos dies a les classes, s’abonarà un 50% addicional a les quotes anteriors.


Horaris:

 • Nivell inicial:
  Dilluns, de 18:15 a 19:30
  Divendres, de 18:15 a 19:30
 • Nivell mitjà:
  Dilluns, de 18:15 a 19:30
  Dijous, de 18:15 a 19:30
 • Nivell avançat:
  Dijous, de 18:15 a 19:30
 • Sèniors:
  Dijous, de 19:45 a 21:15

Pagament:

El pagament s’efectua, en el cas de les classes infantils, per rebuts trimestrals durant el primer mes del trimestre corresponent. En cas d’incorporació durant un dels trimestres es faria el preu proporcional corresponent.

Podeu ingressar les vostres quotes en metàl·lic a les oficines del Club, o bé realitzar una transferència bancària als següents comptes, indicant el vostre nom i cognoms:

 • Banc Sabadell: ES98 0081 1726 4400 0604 0417
 • PayPal: peondoblado@gmail.com